Kosttilskud

EFFEKT AF HØJT INDTAG AF ANTIOXIDANTER PÅ TILPASNINGER TIL STYRKETRÆNING: FOR MEGET AF EN GOD TING?


Frie radikaler, produceret af kroppens celler, kan potentielt give skader på cellerne og det er denne skadelige virkning, som kan give anledning til kræft. Det er også muligt, at skader fra iltradikaler bidrager til bl.a. ældningsprocessen. Antioxidanter kan neutralisere frie iltradikaler og er således en vigtig bestanddel af vores kost. Men kan vi få for meget af en god ting?


Baggrund
Brug af kosttilskud med høje mængder af antioxidanter anvendes i stigende grad af den generelle befolkning med henblik på at fremme sundheden. Nyere studier har dog indikeret, at indtag af disse kan påvirke tilpasningerne til kredsløbstræning negativt. Hvorvidt det også er tilfældet for styrketræning er stadig uklart.


Formål
At undersøge effekten af et højt indtag af C- og E-vitamin på tilpasningerne til styrketræning.


Studiedesign
32 moderat styrketrænede mænd og kvinder blev randomiseret til at indtage enten placebo eller 1000 mg C-vitamin og 235 mg E-vitamin i 10 uger. I denne periode udførte begge grupper tung styrketræning 4 gange om ugen. Før og efter perioden blev styrken testet (1 RM (Repetition Maximum) og MVC (Maximal Voluntary Contraction)) og kropskompositionen og muskeltværsnittet blev bestemt ud fra scanninger. Endvidere blev der udtaget muskelbiopsier efter en træningssession udført halvvejs gennem forløbet.


Hovedresultater
Studiet fandt, at forøgelsen i tværsnitsarealet af muskulaturen på øvre og nedre ekstremiteter var ens mellem grupperne. Til trods for dette var der en klar tendens til, at fremgangen i 1 RM (overekstremitet) var større i placebo gruppen og fremgangen i MVC ved knæekstension var kun signifikant i placebo gruppen. Interessant var det også, at den specifikke styrke i knæekstensorerne (MVC divideret med tværsnitsarealet) blev reduceret i antioxidantgruppen. Endeligt blev det observeret, at cellulære signaleringsveje i skeletmuskulaturen efter et akut styretræningspas var dæmpet i antioxidant gruppen.


Styrker og svagheder ved studiet
Et af de åbenlyse styrker ved studiet er, at de anvendte doser af C- og E-vitaminer er i fin overensstemmelse med de mængder, som ofte anvendes. Endvidere var forsøgspersonerne alle moderat styrketrænede, hvilket medvirker til at gøre de to grupper mere homogene ift. tilpasningerne til styrketræningen. Det skal bemærkes, at proteinindtaget efter hver træningssession ikke var standardiseret, hvilket kan have været medvirkende til, at der ikke kunne detekteres en forskel i muskeltilvækst mellem de to grupper.


Praktiske implikationer
Styrketræning anbefales ofte som del af genoptræning samt i forbindelse med en bred vifte af sundhedsfremmende tiltag. Samtidig indtager en stadig større del af befolkningen kosttilskud med meget høje indhold af antioxidanter. Fundene i nærværende studie indikerer, at sådan indtag kan have negativ indvirkning på tilpasningerne til styrketræningen – hvilket er i overensstemmelse med en lang række af studier, der har set på tilpasningerne til konditionstræning. Det tilrådes derfor, at indtagelse af kosttilskud med højt indhold af antioxidanter nøje overvejes.