immobilisering har større muskulære konsekvenser for ældre end for unge


Det aldersrelaterede tab af muskelmasse, også kendt som sarcopeni, er associeret med et tab af styrke og funktionsniveau samt øget dødelighed. Ældre har endvidere en større risiko for længere perioder med inaktivitet grundet sygdom, hvilket vil have en yderligere negativ indvirkning på muskelstørrelse og –funktion.


Baggrund
Til trods for, at effekten af immobilisering er forholdsvis velbelyst i unge, er det stadig uklart hvordan muskulaturen i ældre påvirkes, samt hvor stort det regenerative potentiale er ved genoptræning.


Formål
At undersøge effekten af 2 ugers immobilisering efterfulgt af 4 ugers genoptræning på muskelmasse og kontraktile egenskaber i unge (21-27 år) og ældre individer (61-74 år).


Studiedesign
Ni raske ældre og 11 raske unge mænd fik gipset deres ene ben i 2 uger, hvorefter dette ben blev styrketrænet i 4 uger. Før og efter immobiliseringen, samt efter perioden med styrketræning, blev bl.a. muskelvolumen, neuromuskulær aktivering samt muskelstyrke målt.


Hovedresultater
De unge oplevede en større grad af atrofi end de ældre efter perioden med immobilisering. Til trods for dette var 4 uger nok til at genopbygge den tabte muskelmasse i de unge, men ikke i de ældre. Endvidere var muskelaktiveringen reduceret efter immobilisering i de ældre men ikke de unge. Fire ugers styrketræning var tilstrækkeligt til at genskabe den samme muskelaktivering som før immobiliseringen i de ældre.


Styrker og svagheder ved studiet
Studiet er generelt veludført og resultaterne giver et godt indblik i de muskulære konsekvenser af immobilisering i ældre. Det kunne have været interessant, at se hvad en kortere periode (1 uge) med immobilisering havde af konsekvenser. Endvidere ville det også have været interessant at se hvilken effekt en længere periode med styrketræning ville have haft, da studier med længerevarende perioder med styrketræning har vist, at ældre kan opnå den samme grad af hypertrofi som unge.


Praktiske implikationer
Det faktum, at de ældre udviste en reduceret evne til at genopbygge muskelmasse efter immobilisering indikerer, at ældre kræver et længere genoptræningsforløb. Dette understreger også vigtigheden af en hurtig mobilisering af ældre, da dette vil begrænse omfanget af atrofi og derved størrelsen af den muskelmasse, som skal genopbygges.