AKTIVE TRÆNINGSØVELSER GIVER SAMME AKUTTE LINDRING AF MUSKELØMHED SOM MASSAGE

Muskelømhed efter fysisk aktivitet er et alment fænomen, som kan have en hæmmende effekt på generelt velvære og funktionsniveau. Tiltag der kan afhjælpe muskelømhed er således af høj relevans.


Baggrund
Massage er generelt anerkendt som den bedste behandling af muskelømhed, men aktiv muskelaktivering kan potentielt være et effektivt alternativ til dette.


Formål
At sammenligne den akutte effekt af massage og aktiv muskelaktivering på reduktion af muskelømhed.


Studiedesign
20 utrænede kvinder fik induceret muskelømhed (Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS)) i nakken ved at udføre excentriske kontraktioner for den øvre del af m. trapezius i et dynamometer. Den ømhed, der blev induceret, svarede i intensitet til den der normalt observeres hos patienter med kronisk muskel- og skeletbesvær. To dage efter vendte kvinderne tilbage til laboratoriet, hvor de med to timers mellemrum modtog henholdsvis 10 minutters massage af den øvre del af m. trapezius på den ene side af kroppen og 10 minutters elastiktræning (shrugs øvelse med let til moderat belastning) af den øvre del af m. trapezius på den anden side af kroppen. På den måde modtag alle kvinderne begge behandlingsformer, og ved begge tiltag fungerede den øvre del af m. trapezius på den side af kroppen, der ikke modtog den givne behandling, som passiv kontrol.


Hovedresultater
Aktiv træning havde samme akutte effekt som massage på muskelømhed i den øvre del af m. trapezius, og begge behandlinger viste sig bedre end ingen behandling (passiv kontrol). Den største reduktion af ømhed fandt sted umiddelbart efter begge behandlingsformer, hvorefter effekten aftog. Desuden hævede både massage og aktiv træning den nederste smertetærskel i m. trapezius og denne effekt toppede efter 20 min.


Styrker og svagheder ved studiet
En af de klare fordele ved studiet er det parrede design med et højt antal af forsøgspersoner. Som forfatterne også påpeger, så betyder dette design, hvor den ene skulder var kontrol, at der potentielt kan have været en vis crossover effekt, hvorfor effekten af de to behandlinger kan være underestimeret.


Praktiske implikationer
Aktive øvelser med let til moderat belastning kan være et effektivt og praktisk alternativ til massage mod muskelømhed i nakken. Effekten af begge interventioner var dog størst efter 0-20 min og aftagende indenfor en time, hvorfor gentagen muskelaktivering over dagen kan være nødvendig for at opretholde effekten. Dette er dog spekulativt og skal derfor tilrettelægges ift. den enkeltes behov og erfaringer og fremtidige studier bør undersøge netop dette aspekt.