Persondatapolitik

 

Nordic Netcare overholder de nye reglerne for opbevaring og behandling af data.

 

Når du benytter dig af Nordic Netcare’s kerneydelse, er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at indsamle og behandle.

Derfor betror du os dine personlige oplysninger, og vi sørger for, at de er i sikkerhed hos os. Det er vigtigt for Nordic Netcare at respektere og beskytte dit privatliv bedst muligt, så du kan have tillid til os.

 

Personlige oplysninger defineres som alle oplysninger, der kan være direkte forbundet med dig, såsom personlig identitet, kontaktoplysninger og helbredsoplysninger.

 

NordicNetcare er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler i forbindelse med vores ydelser og service. Denne persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvordan vi opbevarer dem, hvad vi anvender dem til og hvordan vi videregiver dem.

 

Derudover beskriver persondatapolitikken dine rettigheder og oplysninger omkring, hvem du skal kontakte, hvis du har nogen indvendinger.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig (kun i det omfang det er relevant for netop dig og din sag).

 

Dine personlige oplysninger bliver ikke delt med andre, solgt eller offentliggjort på anden måde end beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

Almindelige personoplysninger

 • Dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og privatadresse
 • Dit kontonummer ved refusions-sager
 • Sociale oplysninger, som familierelationer, job/arbejdsgiver.
 • Oplysninger om, hvilken betalende part, din sag er tilknyttet (fx kommune, arbejdsgiver eller forsikringsselskab)
 • Oplysninger om hvilke ydelser og services du har adgang til.
 • Identifikationsoplysninger for betalende part (fx sagsnummer)
 • Forbrugsoplysninger relateret direkte til dit/dine behandlingsforløb

 

Særlige personoplysninger (Følsomme personoplysninger)

 • CPR nummer
 • Helbredsoplysninger relateret til din sag hos NordicNetcare

 

Formålet med indsamling/behandling

Vores formål med at indsamle og behandle dine personlige oplysninger er følgende:

 

Kontaktoplysninger

- at gøre det muligt for os at kontakte dig og behandle din sag.
- at gøre det muligt at kvalitetssikre vores ydelser, ved at bede om din deltagelse i tilfredshedsundersøgelselser

 

Evt. kontonummer

- ved private udlæg, vi skal refundere til dig

 

CPR-nummer

- at kunne sikre entydig identifikation
- at kunne tjekke/indhente evt. elektronisk henvisning

 

Betalende part / identifikationsoplysninger

- at gøre det muligt at afregne med den betalende part, der dækker din service hos NordicNetcare
- at få identificeret og bekræftet hvilke services og ydelser, du skal have adgang til
- at kunne stille en betalingsgaranti på dine vegne

 

Helbredsoplysninger

- at kunne matche dine behandlingsbehov til bedst mulige behandlingssted

 

Sociale oplysninger

- at kunne matche dine behandlingsbehov til bedst mulige behandlingssted

 

Identifikationsoplysninger for betalende part

- at kunne afregne på dine vegne

 

Forbrugsoplysninger

- at kunne stille betalingsgarantier og afregne på dine vegne
- at kunne opgøre statistik (anonymiseret)

 

Kilder

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis forsikringsselskab eller arbejdsgiver har udleveret til os, i forbindelse med dit behov for at gøre brug af vores serviceydelse.

Det er frivilligt at give NordicNetcare personlige oplysninger, men for at modtage vores ydelser/services, vil du skulle give NordicNetcare den nødvendige information.

 

Automatisk, individuel beslutningstagning

Vi anvender ikke dine personlige data til automatisk, individuel beslutningstagning eller profilering

 

NordicNetcare’s grundlag for indsamling og behandling af personoplysninger


Vi har en kontraktlig forpligtelse over for vores kunder og udfører tjenester efter disse kunders ønske.

 

For at kunne indgå og opfylde en aftale med dig, eller gennemføre tiltag på din anmodning, er behandling af dine personoplysninger nødvendig.


Vi er forpligtet til at overholde gældende love og regler, herunder EUs' databeskyttelsesforordning, Persondataloven, Sundhedsloven og anden relevant lovgivning.


Du har givet dit samtykke til at personoplysningerne er blevet videregivet til os, og vores videre behandling af personoplysninger forudsætter også, at vi får samtykke fra dig. Behandling af følsomme oplysninger vil være nødvendig for at kunne opfylde vores aftale og forfølge en berettiget interesse.


Når behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Det betyder, at de pågældende oplysninger ikke længere behandles i NordicNetcare, med mindre der er andet lovligt behandlingsgrundlag. Hvis du tilbagekalder et samtykke påvirker det ikke den behandling, der har fundet sted før tilbagekaldelsen af samtykket.

 

BETALINGSGARANTIER

Vi stiller betalingsgarantier på dine vegne, til de sundhedsleverandører, vi aftaler med dig, og vi afregner dine behandlinger.

 

Disse behandlinger af data, kræver videregivelse af dine personoplysninger, og behandlingsgrundlaget er overholdelse af kontraktlig forpligtelse og samtykke fra dig.

 

JOURNALFØRING

Herudover kan vi være forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i overensstemmelse med Autorisationslovens og Sundhedsloven.

 

STATISTIK OG KUNDEANALYSER

Vi behandler personoplysninger, når vi gennemfører rapportering, statistik og kundeanalyser på et overordnet niveau, f.eks. for at fastsætte prisniveauer, analyser af lønsomhed og i forbindelse med udvikling af vores tjenester og services.

 

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelser og analyser af svar, eksempelvis når vi spørger, om du er tilfreds med vores service.

 

Vores systemer er designet til som default at i pseudonymisere og anonymisere alle personoplysninger til ovenstående formål, såvidt dette overhovedet er muligt.

 

Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser og for at forfølge legitime interesser.

 

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores samarbejdspartnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med branceforeninger for at vise generelle tendenser om, hvordan vores kunders forbrug fordeler sig.

 

Hvem får adgang til dine personlige oplysninger

Internt er det er kun fysioterapeuterne i Nordic Netcare’s sundhedsfaglige kompetencecenter, som har adgang til dine helbredsoplysninger.

 

Jf Sundhedsloven har man som autoriseret sundhedsperson pligt til at overholde tavshedspligt og indhente informeret samtykke, når man videregiver oplysninger om en patient. Idet alle sagsbehandlere hos Nordic Netcare er autoriserede fysioterapeuter, er de per automatik underlagt Sundhedslovens bestemmelse.

 

Eksternt videregiver vi dine personoplysninger til de behandlere/klinikker, vi har aftalt med dig.

 

Derudover videregives dine personoplysninger til betalende part, under forudsætning af, at du har givet dit samtykke til, at de må indhente følsomme oplysninger.

 

Videregivelse af personlige oplysninger til medarbejdere i Nordic Netcare

Følsomme personlige oplysninger videregives altid enten mundtligt eller i et sikkert it-system. Vi bruger dog også e-mail i dialogen med interne og eksterne kontakter.

 

Vær opmærksom på, at de oplysninger du sender til os i en mail, kan være uden beskyttelse. Derfor opfordrer vi dig til at overveje, hvilke oplysninger du sender til os. Er du i tvivl, så kontakt os for at sikre, hvordan du bedst deler dine informationer med os.

 

Hvis vi har behov for at indhente følsomme personoplysninger fra sundhedsfaglige behandlere eller andre fagpersoner, i forbindelse med din dækning, spørger NordicNetcare altid om dit samtykke til videregivelse af disse oplysninger.

 

Dine oplysninger bruger vi til at sikre, at du får den bedst mulige behandling og mest korrekte sagsbehandling.

 

Videregivelse af personlige oplysninger til og fra sundhedsleverandører

For at kunne levere den ønskede service til dig, vil Nordic Netcare være nødsaget til at videregive personoplysninger til sundhedsleverandører, men altid kun efter samtykke fra dig.

 • Sundhedsleverandører kan fx være kiropraktorer og fysioterapeuter
 • Rådgivende fysioterapeuter i NordicNetcare har tavshedspligt, og dine helbredsoplysninger bliver ikke videregivet til andre personer, end dem der er direkte involveret i behandlingen.
 • Hvis vi får behov for at indhente yderligere helbredsoplysninger, spørger vi altid om dit samtykke til at indhente oplysningerne.

Hvis vi videregiver oplysninger, finder den altid sted inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

 

Overførsel af personlige oplysninger til databehandler

NordicNetcare ApS deler personoplysninger med Databehandlere, fx It-leverandører, som vi benytter til at fuldføre eller kvalitetssikre vores ydelse, eksempelvis online booking kalender og kundetilfredshedsundersøgelser.

 

Databehandlere behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

Vi anvender kun databehandlere, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Overførsel af data til offentlig myndighed

Ved pligt til at videregive information til en offentlig myndighed, vil oplysningerne blive videregivet i overensstemmelse med myndighedernes krav, og i det tilfælde kan oplysninger om dig blive udleveret uden dit samtykke.

 

Overførsel til tredjelande

Nordic Netcare overfører ikke dine personlige oplysninger til lande uden for EU/EØS

 

Opbevaring af personoplysninger

Vi benytter vores egne it-systemer til al generel sagshåndtering, og derudover enkelte tredjeparter til opbevaring og behandling af data, hvis du benytter dig af online booking ved NordicNetcare inhouse klinikker eller NordicNetcare-driftede kommunale sundhedsordninger.

 

Vores datasikkerhedspolitik følger en international standard og sikrer beskyttelse af dine data i systemet.

 

Opbevaringsperiode

NordicNetcare sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, det blev indhentet til.

 

Det betyder, at så længe du har en sag hos os, opbevarer vi de nødvendige oplysninger om dig. Når sagen afsluttes, gemmer vi oplysningerne i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.

 

Vi er forpligtet til at opbevare personoplysninger om dig i en given periode, hvis du har haft en sag hos os. I disse tilfælde er det nødvendigt at opbevare oplysninger om dig på grund af muligheden for fremtidige krav, som kan tilbageføres til aftaleforholdet, og retten til sletning af dine personoplysninger gælder ikke i disse tilfælde.

 

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere/pseudonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ofte opbevarer vi forbrugsoplysninger længere af hensyn til statistiske formål.

 

Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:


 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Du har også ret til at klage til den nationale tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med NordicNetcare’s behandling af dine personoplysninger

 

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats.

 

Alle andre ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

 

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk.

 

Databeskyttelsesansvarlige

Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer vedrørende behandlingen af dine personoplysninger kan du kontakte vores persondataansvarlige. Dette gælder også, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til gældende lov.

 

gdpr@nordicnetcare.com
Att. Databeskyttelsesansvarlige
Nordic Netcare
Dampfærgevej 3, 1. sal
2100 København Ø
Danmark

 

Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre kundeoplevelsen ved besøg på vores hjemmeside, fx ved at gemme information om hvilket sprog du har valgt, men kun så længe du har hjemmesiden åben.

Derudover er der cookies fra Google Apps for at tracke besøget.

Vi benytter os ikke af cookies i markedsføringsmæssig henseende.

 

Ændringer

Vores persondatapolitik kan justeres fra tid til anden, og eventuelle ændringer angives på denne side. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke og uden at gøre særskilt opmærksom på dette.