Visitation

Sagsbehandleren på vores sundhedsfaglige hotline er uddannet fysioterapeut. Gennem sundhedsfaglig udredning og indgående kendskab til et kvalitetssikret landsdækkende netværk informeres kunden om væsentlige parametre, der muliggør et kvalificeret valg af behandler i forhold til den aktuelle problematik. Den enkelte sagsbehandler er tovholder i det videre forløb.